• A til Å Grafisk Design og Media • www.atilaa.no

Airlift Solutions

Airlift Solutions AS er et selskap som jobber frem en logistikkløsning for fremtiden. Airlift Solutions AS deltar sammen med helseforetak på Vestlandet i et innovasjonsprosjekt hvor dei spesialdesigner og utvikler droner for å frakte blodprøver, utstyr og medisiner.
www.airliftsolutions.no

Vi har oppdatert den visuelle profilen til Airlift Solutions og laga ny nettside på norsk og engelsk.