• A til Å Grafisk Design og Media • www.atilaa.no

Akkommod

Akkommod tilbyr ei digital løysing for å forebygge og forkorte sjukefråver. Målet er å gjere inkluderingsprosessen for pasientar med muskel- og skjelettskader både enklare og kvalitativt betre.
www.akkommod.no

Vi har laga visuell profil med logo, fargepalett og grafiske element og responsiv nettside til gründerbedrifta Akkommod.