Artic Group

En ‘one-stop-shop’ for tjenester innen nybygging og drift av båter.

Artic Group har gjennom de siste 15 årene vært involvert i 10 nybygg og en rekke ombygginger av båter innenfor Aqua Marine Service-segmentet. De har bygget opp et unikt konsept som kan hjelpe selskap gjennom hele prosessen med (om)bygging og drift av båter – fra planlegging, finansiering, bygging, levering og daglige operasjoner/tjenester.

www.articgroup.no

Vi har laga ny, responsiv nettside som presenterer Artic Group sitt konsept og dei tenestene dei tilbyr på ein enkel og oversiktlig måte.