INC Nytt

INC Gruppen består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø. INC Nytt er INC Gruppens magasin som kommer ut to ganger i året.
www.incgruppen.no

Vi står for grafisk utforming og design av INC Nytt og bidrar i kvart nummer med redaksjonelt innhald i form av «baseprofilen».

Vi har også laga nettsida til INC Gruppen, i samarbeid med Mediebruket.