Seafood7

Seafood7 er en annerledes og moderne eksportør for norsk laks. Med ny teknologi skal dei forandre måten norsk laks omsettes på – fra Oslo til hele verden.
www.seafood7.no

Vi har utvikla det visuelle uttrykket til Seafood 7. Designa logo og grafisk profil, utvikla nettside og laga flyers og produktark.