FloraFauna

Monicha Landøy på FloraFauna er den eneste i Norge som lager naturkasser. En naturkasse er en utstilling / et undervisningsmiddel som er unik i sitt slag. Den er laget slik at objektene i utstillingen tåler å bli tatt på. De som får oppleve en naturkasse får mulighet til å ta og føle på orm, kranier, klør, pels, fjær og mye annet – samtidig som en blir kjent med og lærer om insekter, planter, fisker og mye mer fra hav og land.

Kassene viser hva som finnes av dyre- og planteliv på et gitt sted, og hvordan naturen er en del av kulturarven. De blir brukt av skoler og museer til formidling til både barn og voksne for å hjelpe til med å spre kunnskap om naturmangfold, eller om et spesielt tema.

www.florafauna.no

Monicha på FloraFauna ønska seg ei nettside som presenterer bedrifta på ein profesjonell, men moderne måte. Den gamle nettsida var ikkje tilpassa mobil, men vi har designa og utvikla ny responsiv nettside som tilpassar seg alle flater.