Fjordane Friluftsråd

Fjordane Friluftsråd jobbar med strandrydding og førebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren, folkehelsetiltak og friluftslivssakar i sine medlemskommuner Bremanger, Askvoll, Kinn, Solund, Stad og Stryn.
www.fjordanefr.no

Vi har laga informasjonsmateriell, plakatar og klistremerker til Fjordane Friluftsråd sine strandryddekampanjar.