Krisesenteret

Hva er et krisesenter?
Et krisesenter er et lavterskeltilbud, et sted der kvinner og menn, sammen med sine barn, anonymt, uten å bli mistenkeliggjort, uten å bli overvåket eller sykeliggjort kan søke tilflukt for å berge liv og helse. På Krisesenteret er du trygg og du vil få den hjelpen du trenger. Du kan henvende deg til Krisesenteret uten timeavtale eller henvisning fra lege, eller andre instanser.
Krisesenteret i Sogn og Fjordane er lokalisert i Florø.
www.krisesenteret.sf.no

Vi har laga nettsida i tillegg til årsmelding og ulike trykksaker til Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Vi har og utvikla informasjonsmateriell – med tekst, bilde og grafisk utforming – for Krisesentersekretariatet.