Smart Salmon

Smart Salmon et fleksibelt og bærekraftig landbasert lakseselskap med investeringsprosjekter i Norge og Frankrike.
www.smartsalmon.no

Vi har utvikla den nye nettsida til Smart Salmon, eit vellukka samarbeidsprosjekt med Seafood People.